Hasta Güvenliği Komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Başkan Başhekim Yard.Dt.Hicret KALE

Üyeler

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Asena YILMAZ


 Kalite Yönet.Direkt.Dilek KOÇAK

Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı  Ebru ARSLAN 

Hasta Hakları Birim Çalışanı Demet BOYRAZ

Yoğun Bakım Sorum.Leyla YAHŞİ YAYLACI

Palyatif Bakım Servisi Sorum.Tülay MOTCU

Yataklı  Servis Sorum. Ebru HASEKİ

Acil Servis Sorum. Erman KAYA

Doğumhane Sorumlusu Birsel BULAT

Görüntüleme Birimi Sorum. Hatice ÇAVUŞ