Hasta Güvenliği Komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Başkan Başhekim Yard.Ecz.Yasemin Zehra MARAŞ

Üyeler

İdari Hiz. Müdürü Abdurrahman YALÇIN


 Kalite Yönet.Direkt.Serin Pınar ALCAN

Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı  Ebru ARSLAN 

Hasta Hakları Birim Çalışanı Demet BOYRAZ

Yoğun Bakım Sorum.Ayten ASLAN

Palyatif Bakım Servisi Sorum.Tülay MOTCU

Yataklı  Servis Sorum. Ebru HASEKİ

Acil Servis Sorum. Erman KAYA

Doğumhane Sorumlusu Birsel BULAT

Görüntüleme Birimi Sorum.Arzu ALTINEL