Tesisi Güvenliği komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Başkan Başhekim Yard.Ecz.Yasemin Zehra MARAŞ

Üyeler

İdari ve Mali Hiz. Müdürü Abdurrahman YALÇIN

İdari ve Mali Hiz. Müd.Yard.Serdar KARGIN

Kalite Yönet.Direkt.Serin Pınar ALCAN
Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı Ebru ARSLAN
Teknik Servis Sorum.Ergün ALICI
Güvenlik Amiri Emin AKSOY
Poliklinik Sorum. Zeynep Derya ÇOKER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorum.Eda ERSÖZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Emine GÜNAL
Laboratuar Sorum.Eyüp KILIÇ
Görüntüleme Birim Sorum.Arzu ALTINEL
Yoğun Bakım Sorum.Ayten ASLAN
Palyatif Bakım Servisi Sorum.Tülay MOTCU
Yataklı Servis Sorum.Ayşe KARA-Acil
Servis Sorum.Erman KAYA
Ameliyathane Sorum.Pelin YILDIRIM