Tesisi Güvenliği komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Başkan Başhekim Yard.Dt.Hicret KALE

Üyeler

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Asena YILMAZ

İdari ve Mali Hiz. Müd.Yard.Serdar KARGIN

Kalite Yönet.Direkt.Dilek KOÇAK
Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı Ebru ARSLAN
Teknik Servis Sorum.Ergün ALICI
Güvenlik Amiri Emin AKSOY
Poliklinik Sorum. Zeynep Derya ÇOKER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorum.Eda ERSÖZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Emine GÜNAL
Laboratuar Sorum.Eyüp KILIÇ
Görüntüleme Birim Sorum.Hatice ÇAVUŞ
Yoğun Bakım Sorum.Leyle YAHŞİ YAYLACI
Palyatif Bakım Servisi Sorum.Tülay MOTCU
Yataklı Servis Sorum.Ayşe KARA-Acil
Servis Sorum.Erman KAYA
Ameliyathane Sorum.Pelin YILDIRIM