Çalışan Güvenliği Komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır. 

Başkan Başhekim Yard.Ecz.Yasemin Zehra MARAŞ

Üyeler

İdari ve Mali Hiz. Müdürü Abdurrahman YALÇIN


İdari ve Mali Hiz. Müd.Yard.Serdar KARGIN

Kalite Yönet.Direkt.Serin Pınar ALCAN

Kalite ve Verimlilik birim Çalışanı Ebru ARSLAN

Enfeksiyon Kontr. Hemş-Emine GÜNAL

Çalışan Hakları Birm Sorum.Fatma Ürel

Radyoloji Sorumlusu Arzu ALTINEL

 Güvenlik Amiri Emin AKSOY

Ameliyathane Sorum.Pelin YILDIRM