Çalışan Güvenliği Komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır. 

Başkan Başhekim Yard.Dt. Hicret KALE

Üyeler

Sağlık Bakım Hiz. Müd. Asena YILMAZ


İdari ve Mali Hiz. Müd.Yard.Serdar KARGIN

Kalite Yönet.Direkt.Dilek KOÇAK

Kalite ve Verimlilik birim Çalışanı Ebru ARSLAN

Enfeksiyon Kontr. Hemş-Emine GÜNAL

Çalışan Hakları Birm Sorum.Fatma Ürel

Radyoloji Sorumlusu Hatice ÇAVUŞ

 Güvenlik Amiri Emin AKSOY

Ameliyathane Sorum.Pelin YILDIRM