Eğitim Komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.

Başkan Başhekim Yard.Ecz.Yasemin Zehra MARAŞ

Üyeler

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Asena YILMAZ


Kalite Yönet.Direkt.Serin Pınar ALCAN

Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı Ebru ARSLAN


Palyatif Bakım Servisi Sorum.Tülay MOTCU

Yoğun Bakım Sorum.Ayten ASLAN

Poliklinik Sorum.Zeynep Derya ÇOKER

Acil Servis Sorum.Erman KAYA

Yataklı servis Sorum. Ayşe KARA
  
Doğumhane Sorum. Birsel BULAT

Ameliyathane Sorum.Pelin YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Çalışanı Emine GÜNAL