Eğitim Komitesi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.

Başkan Başhekim Yard.Dt.Hicret KALE

Üyeler

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Asena YILMAZ


Kalite Yönet.Direkt.Dilek KOÇAK

Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı Ebru ARSLAN

Eğitim Hem.Fatma ÜREL

Palyatif Bakım Servisi Sorum.Tülay MOTCU

Yoğun Bakım Sorum.Leyla YAHŞİ YAYLACI

Poliklinik Sorum.Zeynep Derya ÇOKER

Acil Servis Sorum.Erman KAYA

Yataklı servis Sorum. Ayşe KARA
  
Doğumhane Sorum. Birsel BULAT

Ameliyathane Sorum.Pelin YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorum.Demet BOYRAZ